E-Procurement Users

NOTIS PENGEMASKINIAN MAKLUMAT BANK BAGI TUJUAN BAYARAN
Tuan/Puan,

Dimaklumkan bahawa pihak UM akan melaksanakan semakan data nama syarikat, nombor akaun bank dan nombor pendaftaran syarikat adalah tepat sebelum bayaran dibuat oleh pihak Bank.

Tuan/puan diminta untuk memastikan maklumat di bawah yang didaftarkan di bank adalah selaras dengan maklumat yang didaftarkan dengan UM, bagi mengelakkan kegagalan dalam urusan pembayaran:
i. Nama Syarikat
ii. Nombor Akaun bank dan
iii. Nombor Pendaftaran Syarikat.

Sekiranya terdapat perbezaan data, sila layari laman web vendor untuk pengemaskinian data.

Kerjasama pihak tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.
Terima kasih.

Jabatan Bendahari,
Universiti Malaya,
30 Ogos 2016.


PENDAFTARAN PENERIMA BAYARAN MELALUI PORTAL VENDOR
Tuan/Puan,

Adalah dimaklumkan proses pendaftaran bagi penerima bayaran termasuk external staff dan syarikat luar negara dilakukan sendiri oleh individu/syarikat melalui portal vendor.um.edu.my mulai 17 Oktober 2016.

Bagi tujuan perlaksanaan perkara ini, Carta Alir dan Manual Pengguna telah disediakan untuk rujukan pihak tuan/puan dan boleh dicapai melalui portal.

Oleh itu, mohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memastikan individu/ syarikat telah melengkapkan maklumat pendaftaran selaras dengan maklumat di bank sebelum permohonan pembayaran dibuat iaitu :

i. Nombor akaun bank; dan
ii. Nombor Pendaftaran Syarikat/ Kad Pengenalan/ Passport

Sekiranya terdapat perubahan maklumat, individu/syarikat perlu mengemaskini rekod melalui portal dengan segera. Kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.


Gangguan Sisten eProcurement dan Portal Vendor, Jumaat 15 April 2016 (6:00 petang hingga 9:00 malam)
Salam Sejahtera,

Adalah dimaklumkan bahawa sistem eprocurement dan portal vendor um akan ditutup pada hari Jumaat, 15 April 2016 dari 6:00 petang hingga 9:00 malam bagi kerja-kerja menaiktaraf pangkalan data.

Tiada lanjutan tarikh tutup untuk semua sebutharga yg sedang berjalan.

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang dialami.


Pengemaskinian Kod Peruntukan SAP, Maklumat Aset dan Kod Cukai Barang & Perkhidmatan (CBP/GST) dalam Sistem e-Procurement

Kepada semua Pentadbir Sistem e-Procurement,

Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem e-Procurement telah dibuat penambahbaikan bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Sistem SAP dan penguatkuasaan Cukai Barang & Perkhidmatan (CBP/GST) dalam perolehan Universiti Malaya yang mulai 9 April 2015.

Sistem akan dibuka pada jam 4.00 petang 10 April 2015.

Sehubungan itu, Pentadbir Sebutharga/Kewangan diminta untuk mengemaskini semua sebutharga yang masih belum ditawarkan kepada Pembekal/Kontraktor dan dalam proses Pengurusan PO dalam Sistem e-Procurement bagi perkara yang berikut:

1) Mengemaskini kod peruntukan SAP menggantikan kod peruntukan SAGA
2) Mengemaskini maklumat asset (Untuk item berkaitan asset)
3) Memasukkan maklumat Kod Cukai GST

Sebarang terdapat sebarang kemusykilan, sila hubungi talian berikut
03-79674660/4608/6274/6965/6966/6967/6968.

Sekian, terima kasih.

PENUTUPAN SISTEM E-PROCUREMENT UNTUK TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM KEWANGAN ’SYSTEM APPLICATION AND PRODUCTS’ (SAP) DI UNIVERSITI MALAYA

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Universiti pada 9 November 2011 telah meluluskan pelaksanaan Sistem Kewangan SAP di Universiti Malaya bagi menggantikan aplikasi Sistem Kewangan SAGA dan beberapa langkah persediaan ke arah pelaksanaan Sistem Kewangan SAP telah diambil oleh Jabatan Bendahari dan Pusat Teknologi Maklumat sebelum dilancarkan pada 6 April 2015.

Sehubungan dengan itu, bagi memastikan proses migrasi ke Sistem Kewangan SAP dapat dijalankan dengan lancar Jabatan Bendahari perlu menutup transaksi di dalam Sistem Kewangan SAGA pada 27 Mac 2015 mulai jam 5.00 petang. Selaras dengan perkara ini juga, sistem-sistem dalaman UM yang melibatkan kewangan termasuk Sistem E-Procurement juga akan dihentikan penggunaannya bagi memastikan ekstrasi data dapat dijalankan dengan tepat.

Sistem Kewangan SAP ini dijangka dapat digunapakai pada 6 April 2015. Dengan pelaksanaan Sistem Kewangan SAP ini, semua PTj juga akan dapat mengakses sistem-sistem dalaman UM yang melibatkan kewangan seperti Sistem E-Procurement bagi tujuan pengeluaran Borang Pesanan (PO), mengemaskini data pembayaran dan
menyemak status pembayaran kepada pembekal yang berurusan dengan PTj/Jabatan.

Kerjasama pihak Y.Bhg Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam hal ini amatlah diharapkan dan kesulitan yang timbul amat dikesali. Sebarang pertanyaan boleh diajukan ke unit_perolehan@um.edu.my atau um_perolehan@um.edu.my

 
eProcurement Versi Baru
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

Adalah dimaklumkan bahawa sistem e-procurement UM telah dinaiktaraf kepada versi terbaru pada 15hb April 2014 jam 12.00 tengah hari.

Untuk makluman, sistem e-procurement UM terdiri daripada empat (4) platfom pengguna iaitu platfom pemohon, pentadbir, pelulus dan pembekal. Kesemua platfom ini adalah terlibat dengan proses penaiktarafan kepada versi baru.

Penerangan ringkas e-Procurement versi baru :

• Tambahan keperluan dalam modul permohonan
• Digunapakai untuk semua jenis kaedah perolehan kecuali Direct Invoice
• Penambahbaikan terhadap pembelian yang melibatkan geran penyelidikan
• Aliran proses yang lebih lengkap dari proses permohonan sehingga kelulusan invois oleh pentadbir Bendahari UM.
• Paperless (secara berperingkat dari masa ke semasa)

Sekiranya terdapat sebarang kesulitan semasa menggunakan sistem versi baru ini, adalah diharapkan agar pihak pengguna dapat membuat aduan terus ke sistem helpdesk UM melalui modul helpdesk yang disediakan.

Sekian, terima kasih.
 
Kepada RA & RO yang ingin memohon sebagai Admin PTj e-Procurement, sila emelkan maklumat berikut kepada unit_perolehan[at]um.edu.my dan shal[at]um.edu.my
i) Nama RA & RO yang terlibat
ii) Nama ketua
iii) Carta Organisasi

Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini, hendaklah ditujukan kepada Bahagian Perolehan di 03-7967 6965 / 4608.


Information

Salam Sejahtera, 

Untuk maklumat semua pengguna eprocurement, berikut adalah tatacara untuk mendaftarkan nama-nama PENTADBIR PTJ dan PELULUS KE-2 sahaja ke dalam sistem eprocurement.

1. Sediakan maklumat yang diperlukan :
    Nama Penuh
    PTj
    Jabatan
    Seksyen
    Alamat Emel UM
    No. Telefon

2. Sila emelkan maklumat di atas kepada um_perolehan@um.edu.my

Nota :
Pentadbir PTj boleh memasukkan sendiri maklumat Pelulus 1 ke dalam sistem eprocurement

Vendors/Contractors

Dear Vendors/Contractors, 

Online Contractor's Portal is now open.

The Portal allows contractors to update their latest company's information and update KK & CIDB registration.

To access the portal, click here : Online Contractor's Portal

Please contact Bahagian Perolehan at 03-7967 6965 / 4608 for further details.

Thank you.