E-Procurement Users
Salam Sejahtera, 
PENUTUPAN SISTEM E-PROCUREMENT UNTUK TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM KEWANGAN 'SYSTEM APPLICATION AND PRODUCTS' (SAP) DI UNIVERSITI MALAYA

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Universiti pada 9 November 2011 telah meluluskan pelaksanaan Sistem Kewangan SAP di Universiti Malaya bagi menggantikan aplikasi Sistem Kewangan SAGA dan beberapa langkah persediaan ke arah pelaksanaan Sistem Kewangan SAP telah diambil oleh Jabatan Bendahari dan Pusat Teknologi Maklumat sebelum dilancarkan pada 6 April 2015.

Sehubungan dengan itu, bagi memastikan proses migrasi ke Sistem Kewangan SAP dapat dijalankan dengan lancar Jabatan Bendahari perlu menutup transaksi di dalam Sistem Kewangan SAGA pada 27 Mac 2015 mulai jam 5.00 petang. Selaras dengan perkara ini juga, sistem-sistem dalaman UM yang melibatkan kewangan termasuk Sistem E-Procurement juga akan dihentikan penggunaannya bagi memastikan ekstrasi data dapat dijalankan dengan tepat.

Sistem Kewangan SAP ini dijangka dapat digunapakai pada 6 April 2015. Dengan pelaksanaan Sistem Kewangan SAP ini, semua PTj juga akan dapat mengakses sistem-sistem dalaman UM yang melibatkan kewangan seperti Sistem E-Procurement bagi tujuan pengeluaran Borang Pesanan (PO), mengemaskini data pembayaran dan menyemak status pembayaran kepada pembekal yang berurusan dengan PTj/Jabatan.

Kerjasama pihak Y.Bhg Dato’/Datin/Tuan/Puan dalam hal ini amatlah diharapkan dan kesulitan yang timbul amat dikesali. Sebarang pertanyaan boleh diajukan ke unit_perolehan@um.edu.my atau um_perolehan@um.edu.my

 
eProcurement Versi Baru
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

Adalah dimaklumkan bahawa sistem e-procurement UM telah dinaiktaraf kepada versi terbaru pada 15hb April 2014 jam 12.00 tengah hari.

Untuk makluman, sistem e-procurement UM terdiri daripada empat (4) platfom pengguna iaitu platfom pemohon, pentadbir, pelulus dan pembekal. Kesemua platfom ini adalah terlibat dengan proses penaiktarafan kepada versi baru.

Penerangan ringkas e-Procurement versi baru :

Tambahan keperluan dalam modul permohonan
Digunapakai untuk semua jenis kaedah perolehan kecuali Direct Invoice
Penambahbaikan terhadap pembelian yang melibatkan geran penyelidikan
Aliran proses yang lebih lengkap dari proses permohonan sehingga kelulusan invois oleh pentadbir Bendahari UM.
Paperless (secara berperingkat dari masa ke semasa)

Sekiranya terdapat sebarang kesulitan semasa menggunakan sistem versi baru ini, adalah diharapkan agar pihak pengguna dapat membuat aduan terus ke sistem helpdesk UM melalui modul helpdesk yang disediakan.

Sekian, terima kasih.
 

................................................................................................................................................................

SILA KLIK DI SINI !!! >>> PEROLEHAN YANG DIKECUALIKAN DARI MENGGUNAKAN SISTEM EPROCUREMENT
EDARAN KE-2 >>> SENARAI TAMBAHAN PENGECUALIAN EPROCUREMENT
EDARAN KE-3 >>> SENARAI TAMBAHAN PENGECUALIAN EPROCUREMENT   - 27/5/2011

................................................................................................................................................................

Kepada RA & RO yang ingin memohon sebagai Admin PTj e-Procurement, sila emelkan maklumat berikut kepada unit_perolehan[at]um.edu.my dan shal[at]um.edu.my
i) Nama RA & RO yang terlibat
ii) Nama ketua
iii) Carta Organisasi

Sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini, hendaklah ditujukan kepada Bahagian Perolehan di 03-7967 6965 / 4608.


Information

Salam Sejahtera, 

Untuk maklumat semua pengguna eprocurement, berikut adalah tatacara untuk mendaftarkan nama-nama PENTADBIR PTJ dan PELULUS KE-2 sahaja ke dalam sistem eprocurement.

1. Sediakan maklumat yang diperlukan :
    Nama Penuh
    PTj
    Jabatan
    Seksyen
    Alamat Emel UM
    No. Telefon

2. Sila emelkan maklumat di atas kepada um_perolehan@um.edu.my

Nota :
Pentadbir PTj boleh memasukkan sendiri maklumat Pelulus 1 ke dalam sistem eprocurement

Vendors/Contractors

Dear Vendors/Contractors, 

Online Contractor's Portal is now open.

The Portal allows contractors to update their latest company's information and update KK & CIDB registration.

To access the portal, click here : Online Contractor's Portal

Please contact Bahagian Perolehan at 03-7967 6965 / 4608 for further details.

Thank you.